Kennisbank
Agenda delen outlook 2010
Geplaatst door Patrick Mackay aan 24 March 2011 08:56 PM
Agenda delen
INLEIDING
In deze handleiding staat beschreven hoe je jouw agenda in Outlook deelt met anderen.VOOR JE BEGINT:
·
De handleiding is geschreven voor Outlook 2010 op Windows 7. De stappen zijn identiek voor andere versies van Windows.

·
Bij het doorlopen van de handleiding zul je regelmatig handelingen moeten uitvoeren. Hierbij wordt een vaste schrijfwijze gehanteerd: referenties naar tekst en knoppen op schermen zijn cursief gedrukt, gegevens die je zelf moet invullen zijn vet gedrukt.


INHOUDSOPGAVE
Agenda delen met anderen

Instellen van toestemmingsniveau

Toevoegen van een gedeelde agenda

AGENDA DELEN MET ANDEREN
Stap 1: Agenda delen
·
Start Outlook 2010.

·
Klik linksonder op Agenda.

·
Klik op Agenda delen.
Stap 2: Personen toevoegen
·
Klik op Aan…
Stap 3: Personen toevoegen (2)
·
Vul in het tekstveld onder Zoeken: een (deel van de) naam in van een persoon waar je jouw agenda mee wilt delen.

·
Selecteer de juiste persoon.

·
Klik op Aan ->.

·
Herhaal het bovenstaande voor het toevoegen van meerdere personen.

·
Klik op OK.
Stap 4: Uitnodiging verzenden
·
Klik op Verzenden.
De toegevoegde persoon krijgt nu een e-mail met daarin de uitnodiging.

INSTELLEN VAN HET TOESTEMMINGSNIVEAU
Bij het delen van je agenda volgens bovenstaande manier wordt de andere persoon automatisch “Commentator”. Dit betekent dat deze persoon alleen je agenda kan lezen. Het verlenen van meer rechten, bijvoorbeeld het toevoegen van afspraken, wordt hieronder beschreven.

Stap 1: Agenda instellingen
·
Klik me de rechtermuisknop onder Mijn agenda’s op Agenda.

·
Klik op Eigenschappen.
Stap 2: Toestemmingen
·
Ga naar het tabblad Machtigingen.

·
Selecteer de persoon waarvan je het toestemmingsniveau wilt wijzigen.

·
Selecteer bij Machtigingsniveau de gewenste optie.

·
Vink desgewenst extra opties aan.


Over het algemeen worden er twee toestemmingsniveaus veel gebruikt:

o
Commentator: Deze personen kunnen alleen agenda items (uitgezonderd de privé afspraken) lezen, maar niets wijzigen.

o
Autheur: Deze personen kunnen alle agenda items (uitgezonderd de privé afspraken) lezen en nieuwe afspraken creëren.

·
Klik op OK om de instellingen op te slaan.
TOEVOEGEN VAN EEN GEDEELDE AGENDA
Er zijn twee manieren om een gedeelde agenda toe te voegen. De eerste is via een uitnodiging en de tweede door zelf de agenda te zoeken.

Manier 1: Accepteren uitnodiging

·
Open de e-mail met de uitnodiging.

·
Klik op Agenda openen.
De agenda is toegevoegd.

Manier 2: Zelf agenda zoeken

Stap 1: Open een Agenda
·
Ga naar Agenda.

·
Klik op Gedeelde agenda openen...
Stap 2: Persoon toevoegen
·
Klik op Naam…
Stap 3: Persoon zoeken
·
Vul in het tekstveld (een deel van) de naam van de persoon in waarvan je de agenda wilt openen.

·
Selecteer de juiste persoon.

·
Klik op OK.

·
Klik nogmaals op OK.
De agenda is toegevoegd.


Reacties (0)
Nieuwe reactie plaatsen
 
 
Volledige naam:
Email:
Reacties: